/ Galerie / Obrazy / Lomy

Jiří Voves - Lomy

z cyklu Lomy, 2016, plátno, tmel, olej, 40x50